Uttalande gällande tillfälliga schemaändringar.

Posted by Uchi Mata Thursday, March 10, 2016 7:15:00 AM Categories: Träningstider

Till Malmö Budokwais medlemmar

Vi har beslutat att hastigt göra vissa temporära schemaändringar. Detta med anledning av den explosion och brand som uppstod i grannhuset 160306 och som påverkar MMA-klubben Swedish Athletics, så att de under en tid framöver ej kan bruka sin klubblokal. Swedish Athletics var klubben som räddade Malmö Budokwai och ställde upp med sin lokal, när stormen med följande översvämning drabbade vår klubblokal och satte denna ur spel höstterminen 2014.

Vi har beslutat att erbjuda Swedish Athletics tillgång till träningstider i vår klubblokal som tack för deras hjälp när vi behövde den. Det är inte lätt att klämma in fler pass på ett redan fullt schema. Med anledning av detta har Swedish Athletics erbjudits träning på måndagar och onsdagar kl. 19:30. Detta påverkar givetvis Combat MMA/Tävlingsgruppen. Vår förhoppning är att deltagarna i denna grupp antingen tränar tillsammans med Swedish Athletics eller kör i lilla dojon tills Swedish Athletics åter har tillgång till sin lokal.

Vi hoppas våra medlemmar har förståelse för de tillfälliga förändringar som gjorts och att samtliga stödjer Swedish Athletics och hälsar dem varmt välkomna, så som de gjorde med oss.

 

Malmö, 160309

 

Malmö Budokwais styrelse

Malmö Budokwai
Comments are closed on this post.